STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.
AKČNÍ NABÍDKA

Prodej bytů do osobního
vlastnictví v lokalitě
Boskovice, Tišnov
a Drásov.

Prodej pozemků
do osobního vlastnictví
v lokalitě Drásov.

O firmě

STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. vznikla 30. 3. 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14716, jako nástupnická organizace akciové společnosti STAVOPROGRES a.s., která byla založena v roce 1990.

Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001.

STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. zaměstnává 120 stálých zaměstnanců a 18 techniků. Tito pracovníci zajišťují kompletní provádění prací HSV. Z prací PSV provádíme keramické obklady a dlažby, konst. tesařské, zámečnické, sádrokartonové a také malby a nátěry. Ostatní práce PSV a dodávky technologie zajišťujeme formou poddodávek u našich osvědčených partnerů.
Firma má k dispozici vlastní stavební mechanizaci, stroje pro zemní práce, skladovací prostory s dílnami.

V rámci prováděných staveb zabezpečujeme kompletní projektovou přípravu a veškerou inženýrskou činnost, související s realizací staveb.

Kompletní stavební program formou generálního dodavatele

  • stavby bytové
  • stavby občanské vybavenosti
  • stavby průmyslové
  • stavby ekologické
  • rekonstrukce stávajících objektů a fasád
  • projektová a inženýrská činnost
  • prodej stavebního materiálu

 

NOVINKY

14. ledna 2008
Zahájen prodej bytů Boskovice III.

V červenci 2010
Zahájen prodej bytů Tišnov Na Hrádku.